رنگ آوری انبه

یک انبه شیرین و خوش مزه

انواع انبه

رنگ آوری انبه هندی، ایرانی و ... با کیفیت بی نظیر و ماندگاری طولانی

انبه یکی از مهم ترین میوه های استوایی در جهان از نظر تولید، مصرف و ارزش غذایی است. تولید انبه و تجارت بین‌المللی در حال گسترش است و در حال حاضر آسیا تولیدکننده اصلی انبه است که حدود ۷۴٫۳۰ درصد از تولید انبه جهان را به خود اختصاص داده است.

انبه مانند موز میوه ای کلیماکتریک است که در مرحله رسیدن معمولا سبز برداشت می شود و سپس برای رسیدن به طعم و بافت مورد نظر رسیده می شود.

میوه انبه دارای ماندگاری محدودی است که منجر به از دست دادن قابل توجه و حساسیت به بیماری می شود. برای جلوگیری از این امر، انبه در مراحل اولیه بلوغ برداشت می‌شود و در محل یا کشور مصرف کنند رنگ آوری می شود.

رسیدن فرآیندی است که شامل تغییرات عمده در خواص فیزیولوژیکی، بیوشیمیایی و ارگانولپتیکی، از جمله افزایش تنفس، تولید اتیلن، بیوسنتز رنگدانه‌ها (کاروتنوئیدها و آنتوسیانین‌ها)، فعالیت‌های متابولیکی منجر به تغییرات در کربوهیدرات‌ها، اسیدهای آلی، لیپیدها، فنولیک‌ها، ترکیبات فرار می‌شود. پلی ساکاریدهای ساختاری و نرم شدن بافت تا کیفیت قابل قبول.

تغییر رنگ

رنگ گوشت از زرد مایل به سبز به زرد تا نارنجی در همه ارقام.

کاهش سفتی

کاهش سفتی گوشت و افزایش آبدار بودن.

افزایش شیرینی

تبدیل نشاسته به قند.

ماندگار

افزایش ماندگاری محصول

اصفهان، شهرضا

جنب میدان تره بار

۰۹۱۳۲۷۵۸۲۹۷ - ۰۹۱۳۳۲۱۳۷۷۶

امروز تماس بگیرید!

ساعات کار

شنبه - جمعه : 8:00 - 17:00

قرار ملاقات

info@mivehsabz.com